Over Ons

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep vrijwilligers die een opleiding heeft genoten in de sociale wetenschappen zoals rechten, politicologie en bestuurskunde. De vrijwilligers zijn thans woonachtig in diverse Westerse landen. Verblijvend in het vrije Westen proberen wij momenteel de ellende die wij hebben meegemaakt een plekje te geven. Edoch, wij hebben de handen ineengeslagen met het doel de stem te zijn van een grote, stilgezwegen groep. Het zien van een overtreder van de wet in het algemeen en mensenrechten in het bijzonder, heeft er toe geleid dat wij het belang van de begrippen “mensenrechten”, “rechtstaat” en “democratie”, die de Westerse beschaving in de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld, beter hebben ingezien. Dit zijn waarden waar wij pal achter staan. Terugkijkend zien wij spijtig genoeg evenwel hoe achterlijkheden zoals vooringenomen wetgeving en het labelen, criminaliseren, discrimineren, neutraliseren en zelfs vernietigen van groepen mensen nog steeds onze wereld bedreigen. Wij zien het als onze plicht om naast de mensen te staan die onrecht is aangedaan en zijn stilgezwegen.

Verzwegen Turkije

Back to top button
Close